کمک برای نوشتن رویاهای کودکان کم برخوردار

🔹دست کم برای نوشتن رویاهایشان آنها را یاری کنیم *۷۳۳*۳۰۰# 🔸کمپین “قلب مهربان” با هدف خر...

قلب مهربان

باسمه‌تعالی قلب مهربان؛ طرح تهیه لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان کم‌برخوردار “ت...

ربات تلگرام قلب مهربان را دنبال کنید