معجزۀ زندگی دیگری باش. (پویش ملی «قلب مهربان»)

روز اول مهر 1396 خورشیدی فرا رسید. اما خیلی از بچه ها هنوز چشم به راه هستند… چشم به راه یک نگاه ...

ربات تلگرام قلب مهربان را دنبال کنید