معجزۀ زندگی دیگری باش. (پویش ملی «قلب مهربان»)

روز اول مهر 1396 خورشیدی فرا رسید. اما خیلی از بچه ها هنوز چشم به راه هستند… چشم به راه یک نگاه ...

مهربانی، ســاده است.

کودک تن خستۀ امروز را دریاب که نیازمند دستان گرم توست …   با شماره گیری کد : #300*733*   و یا ار...

کمک برای نوشتن رویاهای کودکان کم برخوردار

🔹دست کم برای نوشتن رویاهایشان آنها را یاری کنیم *۷۳۳*۳۰۰# 🔸کمپین “قلب مهربان” با هدف خر...

قلب مهربان

باسمه‌تعالی قلب مهربان؛ طرح تهیه لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان کم‌برخوردار “ت...

ربات تلگرام قلب مهربان را دنبال کنید