کودک تن خستۀ امروز را دریاب که نیازمند دستان گرم توست …

 

با شماره گیری کد : #300*733*   و یا ارسال عدد یک به سامانه 3000012323

در طرح تهیه لوازم تحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان کم برخوردار

در بحث شرکت کنید

ربات تلگرام قلب مهربان را دنبال کنید