روز اول مهر 1396 خورشیدی فرا رسید.

اما خیلی از بچه ها هنوز چشم به راه هستند… چشم به راه یک نگاه مهربان، چشم به راه پایی توانمند برای تکیه کردن … چشم به راه یاری، برای یاریِ اندام نحیفشان …

طرح تهیه لوازم تحریر و پوشاک مدرسه برای کودکان کم برخوردار، با نظارت و همایت سازمان بهزیستی کشور

همینک با لبخندی حمایت خود را آغاز کنید.

با شماره گیری کد : #300*733*   و یا ارسال عدد یک به سامانه 3000012323

 

در بحث شرکت کنید

ربات تلگرام قلب مهربان را دنبال کنید